بازاریابی یا مارکتینگ ( Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.
 ">مارکتینگ چیست؟ مارکتینگ یک راهبرد سازمانی است از مجموعه فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان به‌گونه‌ای که منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران تأمین گردد.

قبل از اینکه به چیستی و تعریف صحیح مارکتینگ بپردازیم باید یادآور شویم که گاهی اوقات دیده می‌شود که برخی افراد بر اساس نقش خود در فرآیند مارکتینگ، آن را تعریف می‌کنند. برای مثال فردی که در بخش فروش کار می‌کند مارکتینگ را در قالب 

  • غلط مصطلح در ترجمه مارکتینگ
  • بازاریابی، فرایندی است که بین تواناییهای شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند
  • بازاریابی یا مارکتینگ ( Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.
">بازاریابی و فروش، فردی که در بخش Advertising)، (به فرانسوی: Publicité) تبلیغ ریشه درزندگی اجتماعی انسانها دارد عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند.">تبلیغات فعال است مارکتینگ را برابر تبلیغات می‌بیند و شاید فردی هم از دید تحقیق بازار به موضوع بنگرد. اگرچه تمام این فعالیت‌ها بخشی از مارکتینگ خواهد بود، اما باید توجه داشت مارکتینگ فراتر از این عناصر فردی تعریف می‌شود.

 

تعریف مارکتینگ چیست؟

مارکتینگ (بازاریابی یا مارکتینگ ( Marketing): بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.
 ">Marketing) یک راهبرد سازمانی است از مجموعه فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان به‌گونه‌ای که منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران تأمین گردد.

امروزه در بیشتر بازارها، شرکت‌های موفق اهمیت ایجاد ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان را دریافته‌اند؛ چراکه تمرکزشان بر تکرار مبادله یا معامله با مشتریان است. ارزشی که شامل درک مشتریان از همه منافع یک محصول در مقابل مبلغ پرداختی به دست می‌آورند. این ارزش‌ها و منافع می‌تواند بر اساس عملکرد محصول، تجربه و موارد احساسی و روانی صورت پذیرد.

تمرکز بر روی روابط مشتری و ایجاد ارزش موجب شده است که بسیاری از شرکت‌ها بر روی “مارکتینگ رابطه‌ای” برای حفظ و افزایش روابط بلندمدت با تک‌تک مشتریان، کارکنان، سهامداران برای انتفاع متقابل تأکید داشته باشند. با این رویکرد مارکتینگ، شرکت‌ها به مدیریت تقاضای مشتریان پرداخته و از طریق ایجاد ارزش به‌وسیله آمیخته مارکتینگ به‌طور اختصاصی به درخواست‌های مشتریان پاسخ می‌دهند.

 

متخصصان مارکتینگ همواره بر ارتباطات تأکید می‌کنند، چراکه نگهداری مشتریان نسبت به بدست آوردن مشتریان جدید بسیار مقرون‌به‌صرفه بوده و از طرفی جلوگیری از ریزش ۵ درصدی مشتریان امکان افزایش ۳۰ الی ۹۰ درصدی منافع آتی را در پی خواهد داشت.

متخصصان مارکتینگ از تلفیق دانش فناوری اطلاعات و تخصص و تجربیاتشان اقدام به ایجاد برنامه‌هایی تحت عنوان CRM نموده‌اند. سیستم‌هایی برای مدیریت ارتباطات شخصی‌تر و معنادارتر با تک‌تک مشتریان.

آمیخته مارکتینگ از طریق ترکیب صحیح ۴P شامل محصول، مکان دسترسی – ، اقدامات پیشبردی،  و تبدیل آن به برنامه مارکتینگ موجب تسهیل بالقوه مبادلات با مصرف‌کنندگان می‌شود.

متخصصان مارکتینگ می‌بایست درباره مواردی که هریک از عناصر مارکتینگ را در بر می‌گیرد آگاهی کامل داشته و از طریق ترکیب این عناصر به یک برنامه مؤثر جهت ارائه ارزش بپردازند. از تحقیق بازار و تحلیل اطلاعات، اقدامات برای گسترش یک برنامه مارکتینگ آغاز می‌گردد. باید توجه داشت که آمیخته مارکتینگ صحیح هیچ‌گاه اتفاقی و به‌سادگی میسر نخواهد شد و غایت فعالیت‌های مارکتینگ یک شرکت موجب تبدیل نام تجاری به برندی موفق خواهد گردید.