مدل کسب و کار

تعريف مدل کسب و کار


مدل کسب و کار ساختار ساده‌اي از واقعيت است. تعريف مدل کسب‌ و کار غالباً با دشواري همراه است زيرا در زمينه‌هاي متفاوت کسب‌ و کار، معاني متفاوتي از آن برداشت مي‌شود، تعاريف ارائه‌شده از مدل کسب‌ و کار بر اساس ديدگاه‌هاي ارائه‌دهندگان تعاريف، ممکن است متفاوت باشد.

از جمله تعاريف مدل کسب و کار مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1 .خلاصه‌اي از اين‌که چطور مجموعه‌اي از متغيرهاي تصميم‌گيري در رابطه با استراتژي‌هاي بنگاه، معماري و اقتصاد جهت ايجاد مزيت رقابتي در بازارهاي تعريف‌شده عمل مي‌کنند.

2. بيان چگونگي منطق اساسي و انتخاب استراتژيک جهت خلق و دريافت ارزش درون يک شبکه ارزشي.

3. مدل کسب‌وکار ساختاري است که فرآيند خلق ارزش را با انتخاب گزينش تکنولوژي‌ها ايده‌ها فراهم مي‌آورد و آن‌ها را در پيکره‌بندي خاص بسته‌بندي مي‌کند تا به بازار هدف انتخابي ارائه دهد.

4. مدل کسب‌وکار سيستمي از فعاليت‌هاي به‌هم‌پيوسته است که به بنگاه مرکزي کمک مي‌کند تا فراتر از مرزهاي خود برود. آن‌ها دودسته فعاليت را در خلق ارزش سيستم توضيح مي‌دهند: عناصر طراحي (محتواي تراکنش، ساختار، اداره تراکنش) و زمينه‌هاي طراحي (ابتکار، کارايي، مکمل‌ها و قفل‌کردن روي مشتري)

مدل کسب و کار استروالدر
يکي از معروفترين و مشهورترين تعاريف مربوط به آقاي الکساندر استروالدر مي باشد.

مدل کسب و کار استروالدر

طبق تعريف استروالدر؛ مدل کسب و کار ابزاري مفهومي که شامل مجموعه‌اي از عناصر و ارتباط آن‌ها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزايي را نشان مي‌دهد. اين توصيف ارزشي است که شرکتي به يک يا بخشي از مشتريان مي‌دهد و معماري يک بنگاه و شبکه شرکايش جهت خلق، بازاريابي و تحويل ارزش ارتباط سرمايه‌اي يک يا بخشي از مشتريان براي ايجاد جريان‌هاي درآمدي پايدار و سودآور.

تعريف استروالدر و بوم مدل کسب و کار پيشنهادي وي از توجه و استقبال قابل توجهي برخوردار شده است. به طوري که امروزه در اکثر شرکت هاي موفق جهان و رويدادهاي استارتاپي از اين بوم به عنوان تابلوي راهنمايي براي جهت دهي مسير کسب و کار استفاده مي کنند که در ويديوي زير با بخش هاي مختلف اين مدل آشنا مي شويد.

 

همانگونه که در ويديوي فوق مشاهده کرديد بوم مدل کسب و کار استروالدر از 9 بخش سازنده تشکيل شده است که در شکل زير نشان داده شده است.

 

مدل کسب و کار استروالدر

 

مدل کسب و کار استروالدر

يکي از معروفترين و مشهورترين تعاريف مربوط به آقاي الکساندر استروالدر مي باشد.

مدل کسب و کار استروالدر

طبق تعريف استروالدر؛ مدل کسب و کار ابزاري مفهومي که شامل مجموعه‌اي از عناصر و ارتباط آن‌ها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزايي را نشان مي‌دهد. اين توصيف ارزشي است که شرکتي به يک يا بخشي از مشتريان مي‌دهد و معماري يک بنگاه و شبکه شرکايش جهت خلق، بازاريابي و تحويل ارزش ارتباط سرمايه‌اي يک يا بخشي از مشتريان براي ايجاد جريان‌هاي درآمدي پايدار و سودآور.

تعريف استروالدر و بوم مدل کسب و کار پيشنهادي وي از توجه و استقبال قابل توجهي برخوردار شده است. به طوري که امروزه در اکثر شرکت هاي موفق جهان و رويدادهاي استارتاپي از اين بوم به عنوان تابلوي راهنمايي براي جهت دهي مسير کسب و کار استفاده مي کنند که در ويديوي زير با بخش هاي مختلف اين مدل آشنا مي شويد.

 

مدل کسب و کار استروالدر