تیم های پیاده سازی

تیم نونگار پردازش

دسته بندی : طراحی منازل و سازمانها

تاریخ ثبت تیم 1396/12/25

توضیحات : بررسی وضعیت طراحی و ساخت سازمان ها و پیاده سازی طرح های نوین

آشیانه پرداز

دسته بندی : طراحی منازل و سازمانها

تاریخ ثبت تیم 1396/12/26

توضیحات : بررسی وضعیت طراحی و ساخت سازمان ها و پیاده سازی طرح های نوین

فست هات

دسته بندی : طراحی منازل و سازمانها

تاریخ ثبت تیم 1396/12/26

توضیحات : پیاده سازی اپلیکیشن سفارش غذا و تحویل سفارش در کمترین زمان