مشخصات تیم

 • دارای محصول اولیه هستند.
 • حداقل دو نفر باشند.
 • شاخت کاملی از رقبا و بازار محصول یا خدمات خود داشته باشند.
 • اعضای تیم سابقه دوستی و همکاری با یکدیگر را داشته باشند.
 • حداقل چندین ماه بر روی محصول یا خدمت مورد نظر خود کار کرده باشند.
 • تقاضا یا خواسته جامعه را به درستی تشخیص داد شده است.
 • به صورت تمام وقت بر روی ایده خود فعالیت ‌کنند.
 • افراد با تخصص های مورد نیاز فنی و تجاری سازی ایده در تیم حضور داشته باشند.
 • افراد تیم علاقمند، خلاق و مسولیت پذیر باشند.

مصاحبه و پذیرش

 • بررسی فرم های پذیرش صاحب ایده ثبت شده در وب‌سایت
 • برگزاری جلسه مصاحبه کمیته فنی شتابدهنده با تیم ( حضور تمامی اعضای تیم در جلسه ضروری است)
 • ورود تیم پذیرفته شده به مرحله پذیرش موقت ۶۰ روزه

پذیرش موقت ۶۰ روزه

در این دوره تیم‌های پذیرش شده در مرحله ارزیابی به مدت  ۸ هفته بر روی محصولات یا خدمات خود کار کرده و در دوره آموزشی تدارک دیده شده آموزش های لازم را دریافت می کنند و در انتهای دوره با ارائه به سرمایه گذاران و داوران وارد مرحله شتابدهی می گردند. در تمامی دوره تیم ها به منتور های ملی و بین المللی دسترسی دارند.

هفته ۱: تیم سازی و برنامه ریزی

در این هفته تیم ها می بایست نیروی های مورد نیاز جهت تکمیل تیم خود اضافه نمایند و تقویم کاری خود را  برای هشت هفته حضور در دوره پیش شتابدهی با همکاری شتابدهنده تنظیم کنند.

هفته ۲ و ۳: تناسب محصول و بازار

در این دو هفته شما با مصاحبه با مشتریان خود تناسب محصول با بازار را می سنجید و با جمع آوری داده ها از مشتریان خود استراتژی های مناسب را پیدا می کنید.

هفته ۴: نقشه راه و شناسایی منابع

در این هفته مسیر توسعه و رشد خود را ترسیم و منابع لازم برای آن را شناسایی می کنید.

هفته ۵: مدل کسب و کار

در این هفته مدل کسب و کار خود را طراحی میکنید.

هفته ۶: فروش و مسائل مالی

در این هفته با موضوعات قیمت گذاری، مبانی فروش، برند سازی و مالی کسب وکار آشنا می شوید.

هفته ۷: برنامه عملیاتی

در این هفته برنامه عملیاتی سه ساله خود را تهیه می کنید

هفته ۸: ارائه به سرمایه گذار و مدیران شتابدهنده

در این هفته مهارت های خود را به چالش میکشید و میبایست با ارائه ۱۰دقیقه ای نظر سرمایه گذاران و مدیران شتابدهنده را به کسب و کار خود جلب کنید.

شتابدهی

دوره شتابدهی ۹ الی ۱۲ ماه بوده و میزان سرمایه گذاری نقدی شتابدهنده بر روری تیم‌ها ۲۵ میلیون تومان و غیر نقدی ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. سرمایه گذاری به صورت اعبتاری خواهد بود و پس از درخواست تیم و تایید شتابدهنده خرید صورت می گیرد. شتابدهنده حداکثر ۲۵ دردصد از سهام کسب و کار را دریافت می کند.

 • فضای کار اشتراکی
 • خدمات زیر ساختی
 • آزمایشگاه و کارگاه ساخت سریع
 • خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزش
 • خدمات منتورشیپ و مشاوره تخصصی کسب وکار
 • شبکه‌سازی
 • توسعه بازار و جذب سرمایه

در نهایت تیم ها در روز ارائه طرح کسب و کار و برنامه های توسعه ای خود را در حضور سرمایه گذاران ارائه می دهند.

پساشتابدهی

پس از اتمام دوره شتابدهی، شتابدهنده همچنان به مشاوره در زمینه‌‌های تخصصی و مدیریت کسب و کار ادامه میدهد. در صورت نیاز استارتاپ به خدمات شتابدهنده جهت توسعه بازار و جذب سرمایه، به تیم ها کمک می کند.

 • توانمندسازی مسائل مدیریتی تیم
 • جذب سرمایه گذار جدید
 • بازاریابی، بازارسازی و فروش
 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره مالی
 • مشاوره برندینگ
 • تامین مالی در ازای توافق جدید
فهرست