استارتاپ‌ها

ما تا کنون به بیش از ٣۵٠ تیم استارتاپی، خدمات پیش شتابدهی رایگان ارائه کردیم. تیم هایی که اینجا می بینید، موفق به جذب سرمایه اولیه یا سری های بعدی شدند و مرحله شتابدهی را تکمیل کردند.

jastinno.ir

جستی نو

خدمات
jastinno.ir
جستی با ارائه راه حل های نوآورانه و مدیریت نواوری در صنایع کوچک و متوسط سعی در توسعه و برطرف کردن چالش های…
فهرست