شتاب‌دهنده ایده‌بان

ما بهترین‌ها را در کنارهم جمع کرده ایم.
تیم‌ها، شرکت‌های نوپا، منتورها، مشاوران و سرمایه‌گذاران

رخدادهای مهم

خدمات شتاب‌دهنده ایده‌بان

آماده رشد کسب و کارتان هستید؟

فضای کار اشتراکی

در فضای کار اشتراکی ایده‌بان، فضا و امکانات اولیه‌ی فعالیت تیم شما برای رشد و توسعه کسب‌ و کارهای را فراهم کرده‌ایم. امکاناتی مانند میز کار چهار نفره، اینترنت، اتاق جلسات، پذیرایی و… در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد.

آموزش و یادگیری

نظر به نیازهای تیم‌های مستقر در شتابدهنده ایده‌بان و تقویم آموزشی تدوین شده، کارگاه‌های آموزشی متنوعی جهت مهارت افزایی  و ارتقا دانش تیم ها با حضور مربیان حرفه ای هر حوزه برگزار می‌گردد.

کارگاه ساخت و آزمایشگاه

به واسطه قرارگیری شتابدهنده ایده‌بان در دانشگاه خلیج فارس امکان استفاده از آزمایشگاه‌های پیشرفته و به روز این دانشگاه برای تیم‌های مستقر در شتابدهنده فراهم است.

مشاوره کسب و کار

مدیریت یک کسب و نوپا یا تیم فناور بسیار پیچیده و نیازمند مهارت‌‌ها و دانش مختلفی جهت پیشبرد و دستیابی به اهداف تعیین شده است.

فرآیند شتابدهی

آماده رشد کسب و کارتان هستید؟

اولویت ها

شیلات و پرورش آبزیان

امنیت دریا

زیست فناوری

گردشگری

کشتی سازی

انرژی تجدید پذیر

حمل و نقل

فرا ساحل

فهرست