شتابدهنده ایده‌بان

شتاب‌دهنده ایده‌بان

ما بهترین‌ها را در کنارهم جمع کرده ایم.

تیم‌ها، شرکت‌های نوپا، منتورها، مشاوران و سرمایه‌گذاران

رخدادهای مهم

خدمات شتاب‌دهنده ایده‌بان

آماده رشد کسب و کارتان هستید؟

فضای کار اشتراکی​

در فضای کار اشتراکی ایده‌بان، فضا و امکانات اولیه‌ی فعالیت تیم شما برای رشد و توسعه کسب‌ و کارهای را فراهم کرده‌ایم. امکاناتی مانند میز کار چهار نفره، اینترنت، اتاق جلسات، پذیرایی و... در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد.

آموزش و یادگیری​

نظر به نیازهای تیم‌های مستقر در شتابدهنده ایده‌بان و تقویم آموزشی تدوین شده، کارگاه‌های آموزشی متنوعی جهت مهارت افزایی و ارتقا دانش تیم ها با حضور مربیان حرفه ای هر حوزه برگزار می‌گردد.

کارگاه ساخت و آزمایشگاه

به واسطه قرارگیری شتابدهنده ایده‌بان در دانشگاه خلیج فارس امکان استفاده از آزمایشگاه‌های پیشرفته و به روز این دانشگاه برای تیم‌های مستقر در شتابدهنده فراهم است.

مشاوره کسب و کار

مدیریت یک کسب و کار نوپا یا تیم فناور بسیار پیچیده است و نیازمند مهارت‌‌ها و دانش مختلفی جهت پیشبرد و دستیابی به اهداف تعیین شده است.

فرآیند شتابدهی

آماده رشد کسب و کارتان هستید؟

محورها

شیلات و پرورش آبزیان

امنیت دریا

زیست فناوری دریا

گردشگری دریایی

کشتی‌سازی

انرژی تجدیدپذیر دریایی

حمل و نقل دریایی

فراساحل

تعرفه استفاده از فضای کار اشتراکی شتابدهنده ایده‌بان

اتاق جلسات

2 ساعت  ——————— 250.000 تومان

صندلی اشتراکی

روزانه  ——————— 100.000 تومان

هفتگی  ——————— 400.000 تومان

ماهیانه  ——————— 1.400.000 تومان

میز اشتراکی

روزانه  ——————— 350.000 تومان

هفتگی  ——————— 1.500.000 تومان

ماهیانه  ——————— 5.000.000 تومان

پیمایش به بالا