تیم منتورینگ

ساختار ایده بان تیم منتورینگ متخصص و کارآمد آن است.

mr.ahmad faghih ahmadani

مهندس احمد فقیه احمدانی

راه‌اندازی کسب و کار ، توسعه فناور، نوآوری باز
ایلوش شهریاری

دکتر ایلوش شهریاری

مشاوره کارآفرینی، سازمانی، توسعه کسب و کار
محمد صادق سبط الشیخ انصاری

دکتر محمدصادق سبط الشیخ انصاری

تامین مالی، دانش بنیان
null

علی مشایخ

دیجیتال مارکتینگ
احسان عبدالهی

احسان عبدالهی

منابع انسانی، استراتژی کسب و کار
دکتر محمد رضایی

دکتر محمد رضایی

سرمایه‌گذاری و تامین مالی
دکتر مهدی رضایی

دکتر مهدی رضایی

امور حسابداری، مدیریت مالی
فهرست