شتابدهنده ایده‌بان

• دارای محصول اولیه هستند.
• حداقل دو نفر باشند.
• شاخت کاملی از رقبا و بازار محصول یا خدمات خود داشته باشند.
• اعضای تیم سابقه دوستی و همکاری با یکدیگر را داشته باشند.
• حداقل چندین ماه بر روی محصول یا خدمت مورد نظر خود کار کرده باشند.
• تقاضا یا خواسته جامعه را به درستی تشخیص داد شده است.
• به صورت تمام وقت بر روی ایده خود فعالیت ‌کنند.
• افراد با تخصص های مورد نیاز فنی و تجاری سازی ایده در تیم حضور داشته باشند.
• افراد تیم علاقمند، خلاق و مسولیت پذیر باشند

مصاحبه و پذیرش

• بررسی فرم های پذیرش صاحب ایده ثبت شده در وب‌سایت
• برگزاری جلسه مصاحبه کمیته فنی شتابدهنده با تیم ( حضور تمامی اعضای تیم در جلسه ضروری است)
• ورود تیم پذیرفته شده به مرحله پذیرش موقت ۶۰ روزهپذیرش موقت ۶۰ روزه

در این دوره تیم‌های پذیرش شده در مرحله ارزیابی به مدت ۸ هفته بر روی محصولات یا خدمات خود کار کرده و در دوره آموزشی تدارک دیده شده آموزش های لازم را دریافت می کنند و در انتهای دوره با ارائه به سرمایه گذاران و داوران وارد مرحله شتابدهی می گردند. در تمامی دوره تیم ها به منتور های ملی و بین المللی دسترسی دارند.

• هفته ۱: تیم سازی و برنامه ریزی
در این هفته تیم ها می بایست نیروی های مورد نیاز جهت تکمیل تیم خود اضافه نمایند و تقویم کاری خود را برای هشت هفته حضور در دوره پیش شتابدهی با همکاری شتابدهنده تنظیم کنند.
• هفته ۲ و ۳: تناسب محصول و بازار
در این دو هفته شما با مصاحبه با مشتریان خود تناسب محصول با بازار را می سنجید و با جمع آوری داده ها از مشتریان خود استراتژی های مناسب را پیدا می کنید.
• هفته ۴: نقشه راه و شناسایی منابع
در این هفته مسیر توسعه و رشد خود را ترسیم و منابع لازم برای آن را شناسایی می کنید.
• هفته ۵: مدل کسب و کار
در این هفته مدل کسب و کار خود را طراحی میکنید.
• هفته ۶: فروش و مسائل مالی
در این هفته با موضوعات قیمت گذاری، مبانی فروش، برند سازی و مالی کسب وکار آشنا می شوید.
• هفته ۷: برنامه عملیاتی
در این هفته برنامه عملیاتی سه ساله خود را تهیه می کنید.
• هفته ۸: ارائه به سرمایه گذار و مدیران شتابدهنده
در این هفته مهارت های خود را به چالش میکشید و میبایست با ارائه ۱۰دقیقه ای نظر سرمایه گذاران و مدیران شتابدهنده را به کسب و کار خود جلب کنید.

شتابدهی

دوره شتابدهی ۹ الی ۱۲ ماه بوده و میزان سرمایه گذاری نقدی شتابدهنده بر روری تیم‌ها ۲۵ میلیون تومان و غیر نقدی ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. سرمایه گذاری به صورت اعبتاری خواهد بود و پس از درخواست تیم و تایید شتابدهنده خرید صورت می گیرد. شتابدهنده حداکثر ۲۵ دردصد از سهام کسب و کار را دریافت می کند.
• فضای کار اشتراکی
• خدمات زیر ساختی
• آزمایشگاه و کارگاه ساخت سریع
• خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزش
• خدمات منتورشیپ و مشاوره تخصصی کسب وکار
• شبکه‌سازی
• توسعه بازار و جذب سرمایه

در نهایت تیم ها در روز ارائه طرح کسب و کار و برنامه های توسعه ای خود را در حضور سرمایه گذاران ارائه می دهند

پساشتابدهی

پس از اتمام دوره شتابدهی، شتابدهنده همچنان به مشاوره در زمینه‌‌های تخصصی و مدیریت کسب و کار ادامه میدهد. در صورت نیاز استارتاپ به خدمات شتابدهنده جهت توسعه بازار و جذب سرمایه، به تیم ها کمک می کند.
• توانمندسازی مسائل مدیریتی تیم
• جذب سرمایه گذار جدید
• بازاریابی، بازارسازی و فروش
• مشاوره حقوقی
• مشاوره مالی
• مشاوره برندینگ
• تامین مالی در ازای توافق جدید

پیمایش به بالا