دورهمی ها

دورهمی شروع کسب و کار ها | تحمل ابهام در مدیریت کسب و کار

دورهمی شروع کسب و کار ها : تحمل ابهام در مدیریت کسب و کار شتابدهنده ایده بان | دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ | دانشگاه خلیج فارس، مجتمع فناوری مروارید تسهیلگر: مهندس احمد فقیه احمدانی | مشاور طراحی و راه‌اندازی کسب و کار

دورهمی شروع کسب و کار ها | تحمل ابهام در مدیریت کسب و کار ادامه مطلب »

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها (جلسه سوم)

دورهمی شروع کسب و کار ها : باید ها و نباید ها جلسه سوم شتابدهنده ایده بان | یکشنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ | دانشگاه خلیج فارس، مجتمع فناوری مروارید تسهیلگر: دکتر رضا سیاوشی | مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها (جلسه سوم) ادامه مطلب »

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها (جلسه دوم)

دورهمی شروع کسب و کار ها: باید ها و نباید ها جلسه دوم شتابدهنده ایده بان | یکشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ | دانشگاه خلیج فارس، مجتمع فناوری مروارید تسهیلگر: دکتر رضا سیاوشی | مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها (جلسه دوم) ادامه مطلب »

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها

دورهمی شروع کسب و کار ها : باید ها و نباید ها شتابدهنده ایده بان | یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ | دانشگاه خلیج فارس، مجتمع فناوری مروارید تسهیلگر: دکتر رضا سیاوشی | مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس

دورهمی شروع کسب و کارها | بایدها و نبایدها ادامه مطلب »

پیمایش به بالا