فراخوان

چهارمین فراخوان پذیرش در شتاب دهنده ایده بان

چهارمین فراخوان پذیرش در شتاب‌دهنده ایده‌بان

چهارمین فراخوان پذیرش در شتاب دهنده ایده بان شتابدهنده ایده بان در حوزه اقتصاد دریاپایه با هدف حل چالش های صنعت از ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه حمایت می کند محور ها: خدمات شتابدهنده: تا 250 میلیون تومان حمایت مالی ارسال درخواست: idehban.irinfo@idehban.ir09009402646

چهارمین فراخوان پذیرش در شتاب‌دهنده ایده‌بان ادامه مطلب »

دومین فراخوان پذیرش در شتابدهنده ایده‌بان

شتابدهنده ایده‌بان از طریق ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد دریا پایه از ایده های نوآورانه با محور های شیلات و پرورش آبزیان، امنیت دریا، زیست فناوری، گردشگری، کشتی سازی، انرژی تجدید پذیر، حمل و نقل و فراساحل حمایت کرده و پیمودن مسیر را برای کسب و کارهای نوپا تسهیل می‌نماید. شتابدهنده

دومین فراخوان پذیرش در شتابدهنده ایده‌بان ادامه مطلب »

فراخوان جذب ایده های نوآورانه در شتابدهنده ایده‌بان

شتابدهنده ایده‌بان از طریق ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد دریا پایه از ایده های نوآورانه با محور های شیلات و پرورش آبزیان، امنیت دریا، زیست فناوری، گردشگری، کشتی سازی، انرژی تجدید پذیر، حمل و نقل و فراساحل حمایت کرده و پیمودن مسیر را برای کسب و کارهای نوپا تسهیل می‌نماید. شتابدهنده

فراخوان جذب ایده های نوآورانه در شتابدهنده ایده‌بان ادامه مطلب »

پیمایش به بالا